Ulul Albab

Tadabbur Ringkas Surah al baqarah ayat 16

Ini ialah dari Hidayat – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah al baqarah Ayat 16
Allah mengingatkan kita tentang orang yang tidak beruntung iaitu mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk..yakni setelah diberi petunjuk(ayat-ayat Allah) mereka berpaling darinya.

Tazakkur
kita tidak boleh mengabaikan ayat-ayat Allah dalam semua perbuatan kita.serta hendaklah sentiasa berdoa agar kita tergolong dalam kalangan orang yang beruntung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.