Ulul Albab

Tadabbur Ringkas Surah Surah al ra’du ayat 23

Ini ialah dari Hafizah – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah al ra’du Ayat 23
Mereka yang membuat kebaikan terhadap keluarga boleh membawa ahli keluarga menduduki tingkatan syurga yang lebih tinggi dan datangnya malaikat dari pintu syurga unruk mengucapkan tahniah kepada mereka

Tazakkur
Sentiasa melakukan amal kebaikan dengan melaksanakan janji-janji yang telah kita ucapkan(syahadah) terhada Allah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.