Ulul Albab

Tadabbur Ringkas Surah Surah Ar-Ra’d ayat 20

Ini ialah dari Hannah – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah Ar-Ra’d Ayat 20
Mesej dalam surah Ar-Ra’d ayat 20 menerangkan sesiapa yang memenuhi janji kepada Allah dan sesama manusia yang dikukuhkan dengan nama Allah dan tidak melanggar atau memungkiri janjinya mempunyai sifat yang terpuji. Kerana mereka takut kepada Allah dan mentaati segala perintah-Nya..

Tazakkur
Orang-orang yang berakal dan berfikir adalah mereka yang memenuhi janji Allah dan janji sebagai hamba. Sehingga mereka melaksanakan kewajiban yang telah Allah berikan, memenuhi hak sesama, dan tidak merosakkan perjanjian yang telah ditetapkan. Mitsaq adalah janji yang teguh kerana Allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.