Ulul Albab

Tadabbur Ringkas Surah Surah ar-ra’dhu ayat 22

Ini ialah dari Nur – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah ar-ra’dhu Ayat 22
Orang yang dalam kesabaran itu akan memperoleh sesuatu dalam kesudahan yang baik

Tazakkur
1) Kita hendaklah sabar dalam apa jua yang diperintahkan oleh Allah untuk mendapat keredhaannya walaupun di hasut oleh syaitan
2) Kita hendaklah solat diawal waktu untuk mendapat keberkatan tanpa melengahkannya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.