Ulul Albab

Tadabbur Ringkas Surah Surah ar-ra’du ayat 22

Ini ialah dari – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah ar-ra’du Ayat 22
Mencari keredhaan Allah untuk mendapat balasan yang baik

Tazakkur
* Menjadi seorang yang sabar dalam melakukan ibadah dan melawan godaan syaitan
* melaksanakan solat walaupun dalam keadaan apa sekalipun (hablumminaAllah)
* menginfakkan sebahagian harta (hablumminannas)
* menolak sekeras kerasnya kejahatan dengan cara yang baik
* mendapat kesudahan yang baik dengan melakukan perkara tersebut dan ia juga adalah ciri ciri orang berakal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.