Ulul Albab

Tadabbur Ringkas Surah Surah ar-ra’du ayat 24

Ini ialah dari Fakhrullah – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah ar-ra’du Ayat 24
Ucapan hormat dan doa kesejahteraan mungkin dari Allah, mungkin dari malaikat, atau makhluk Allah yang diberikan kepada kita disebabkan kesabaran kita di dunia dahulu.

Tazakkur
Sentiasa bersabar dalam apa jua keadaan. Walaupun sabar itu terkadang amatlah sakit dan berat, sentiasalah melihat ayat-ayat tentang kesabaran agar kita mendapat hadiah terindah dari Allah ya Sobur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.