Tadabbur Ringkas Surah Surah Ar Ra’d ayat 9

Ini ialah dari Noriah – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah Ar Ra’d Ayat 9
Allah Maha Mengetahui semua yang ghaib dan yang nyata

Tazakkur
Peringatan.
Ingat Noriah!
Allah Maha Mengetahui semua yang ghaib dan senua yang nyata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.