Tadabbur Ringkas Surah Surah ar-radhu ayat 20

Ini ialah dari Yatul – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah ar-radhu Ayat 20
Orang-orang yang menyempurnakan perjanjian Allah dan tidak merombak perjanjian yang telah diperteguhkan

Tazakkur
Kita mestilah memenuhi janji kepada Allah seperti menunaikan perkara-perkara fardu dan tidak meninggalkan keimanan kepada Allah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.