Tadabbur Ringkas Surah Surah al baqarah ayat 197

Ini ialah dari Najihah – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah al baqarah Ayat 197
Ayat ini berkenaan dengan haji di mana barangsiapa yang mempunyai niat untuk menunaikan haji, ia boleh ditunai pada bulan syawal, zulkaedah dan zulhijjah. Hendaklah mereka menjauhi segala larangan ketika mengerjakan haji. Orang yang berakal ialah orang yang bertakwa kepada Allah.

Tazakkur
Orang yang berakal tidak akan melakukan perkara yang dilarang semasa mengerjakan haji kerana mereka tahu ada azabnya sekiranya melanggar larangan-Nya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.