Tadabbur Ringkas Surah Surah al nisa ayat 3

Ini ialah dari Atikah – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah al nisa Ayat 3
Dalam ayat ini Allah memberitahu tentang kebenaran berpoligami yang mana dituju kepada lelaki. Allah menyatakan jika kamu takut tidak adil untuk menikahi perempuan lain dua tiga atau empat , nikahilah seorang sahaja .

Tazakkur
Allah menegaskan bahawa nikahi lebih daripada satu jika kamu boleh bersikap adil , tetapi jika takut cukup dengan nikahi hanya seorang kerana untuk menghidari daripada sikap kezaliman yang dibenci Allah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.