Tadabbur Ringkas Surah Surah al mukminun ayat 117

Ini ialah dari Nur – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah al mukminun Ayat 117
Hanya Tuhan iaitu Allah yang wajib dan layak disembah
Dan tiada yang lebih tinggi srlain ALlah. Bukti allah itu wujud adalah adanya bumi. Bulan. Matahari. Makhluk an segala isialam antara langit dan bumi. Sedangkan tihan yang disembah oleh orang kafir itu tidsk mrmpunyai kuasa dan ia dicipta oleh manusia yang menyembahnya. Perbuatan ini sia2 sahaja kerana memyembah apa yang diperbuat sendir memgikut kehendak sendiri. Per buatan ini sangat sangat merugikan mereka malah akan dibalas diakhirat nanti kerana menyekutukan ALlah

Tazakkur
Ingat.hanya allah wajib disembah.jangan sembah selain alah kerana perbuatan itu dimurkai allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.