Cabaran

Cabaran: Teknik dakwah kepada non-muslim

Ringkas: Teknik dakwah kepada non-muslim

Penerangan: Ramai kawan-kawan non-Muslim yang baik tapi masih belum mendapat Hidayah, tidak tahu cara untuk mengajak mereka masuk Islam

Kategori Cabaran:Pengurusan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.