Ulul Albab

Tadabbur Ringkas Surah ikhlas ayat 1 hingga 4

Ini ialah dari Shamsul – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah ikhlas Ayat 1 hingga 4
Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;

“Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;

“Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan;

“Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya”.

Tazakkur
Allah itu Maha Esa dan saya sebagai hambanya wajib memohon kepadaNya sahaja tanpa menyekutukanNya dengan sesiapa kerana Dialah yang layak disembah iaitu Allah yang Esa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.