Ulul Albab

Tadabbur Ringkas Surah Surah ar-Ra’du ayat 20

Ini ialah dari Siti – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah ar-Ra’du Ayat 20
Orang-orang yang menepati janji dan tidak merosakkan janji ialah orang yang mempunyai sifat yang terpuji dan akan mendapat pertolongan dari Allah samada di dunia dan akhirat. Menepati janji Allah juga ialah dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan-Nya

Tazakkur
Dari sini, kita perlu mengingati bahawa setiap kali ingin berjanji atau bernazar, perlu berusaha menunaikan janji . Sesungguhnya orang yang menepati janji ialah orang yang mempunyai sifat terpuji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.