Cabaran

Pelajaran Quran dari Hasmardy

Pelajaran ini dikongsikan oleh Hasmardy Hashim
Ia merujuk kepada halaman 545

Pelajaran:
Penafian keimanan daripada orang yang menjadikan orang kafir sebagai sahabat dan balasan bagi orang-orang yang beriman yang tidak menjadikan orang orang kafir sebagai sahabat (58:22)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.