Cabaran

Pelajaran Quran dari Rohanah

Pelajaran ini dikongsikan oleh Rohanah Mohd Yasin
Ia merujuk kepada halaman Ms 342

Pelajaran:
Ayat-ayat ini Allah menerangkan senarai checklist golongan mukminin, Golongan yg benar-benar kukuh dan stabil keimanannya.\nGolongan inilah golongan yang benar -benar berjaya yang dijamin Shurga Firdaus diakhirat setelah membuktikan kesungguhan dan membuktikan Iman dengan amal-amal soleh yang berterusan.\n\nSaya JELAS untuk berusaha bersungguh-sungguh mencapai kriteria-kriteria ini kerana inilah kebenaran yang tidak boleh disangkal oleh sesiapa dari zaman dahulu hingga akhir zaman. Ayat 14 Allah mengukuhkan kebenaran ini dengan fakta sains tentang proses kejadian manusia yang tidak diketahui pada zaman Nabi 1400 tahun dahulu dan hanya dibuktikan kebenarannya dan diiktiraf sebagai fakta Sains yg tidak diragui. Kebenaran ini mengukuhkan kebenaran pada semua ayat-ayat sebelumnya.\n\nAyat-ayat in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.