Cabaran

Pelajaran Quran dari Sala

Pelajaran ini dikongsikan oleh Sala Ramly
Ia merujuk kepada Halaman Orang yg memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti dirinya orang yang dimasuki syaitan kerana gila.yang demikian itu kerana mereka berkata adalah sama jusl beli dengan riba.Padahal Allah telah menghalalkan jual beli fan mrngharamkan riba.Barang siapa mendapat peringatan drp Tuhannya,lalu dia berhenti,maka apa yg diperolehi menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah barang siapa mengulangi,mereka itu penghuni neraka.,mereka kekal didalamnya.halaman 47 ayat(2:275)

Apakah pelajaran?
Jauhi riba dan carilah rezeki cara yang diredhai Allah kerana kesannya hingga keakhirat.ayay (2:275)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.