Tadabbur Ringkas Surah Surah ar-Ra’du ayat Ayat 21

Ini ialah dari Siti – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah ar-Ra’du Ayat Ayat 21
Dan orang-orang yang menghubungkan perkara yang diperintahkan oleh Allah, seperti menghubungkan silaturrahim. Dan yang menaruh kebimbangan terhadap kemurkaan Allah, serta takut akan kesukaran yang dihadapi ketika soaljawab dan hitungan amal di hari akhirat

Tazakkur
1. Peringatan dalam ayat ini ialah supaya sentiasa menghubungkan silaturrahim sesama manusia. Dan ini merngkumi menjaga hubungan dengan manusia, bukan sekadar menjaga hubungan dengan Allah. 2. Manusia juga hendaklah sentiasa takut kepada Allah dan menjalankn perintah dengan sebaiknya. Ayat ini juga bersambung dengan ayat sebelum ini ynag menekankan supaya manusia sentiasa menepati janji. Antara janji yang dibuat ialah ketika masih berbentuk roh, yang berjanji untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi laranganNya. 3. Sesungguhnya setiap amlan akan dihitung di akhirat kelak dan akan dipersoal dan dipertanggungjawabkan. Ayat ini mengingatkan manusia sebelum membuat sesuatu tindakan. Setiap amalan atau tindakan yang dibuat tiada satu pun terlepas dari pandangan Allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.