Ulul Albab

Tadabbur Ringkas Surah Al-baqarah ayat 110

Ini ialah dari Nur – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Al-baqarah Ayat 110
Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu.

Tazakkur
1. Saya perlu solat dengan sempurna agar kebaikan itu kembali kepada diri saya.
2. Solat adalah kunci kejayaan hidup.
3. Perbaiki solat agar hidup lebih baik
4. Allah maha melihat segalanya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.