Tadabbur Ringkas Surah Surah ar-ra’du ayat 19

Ini ialah dari Athirah – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah ar-ra’du Ayat 19
Hanya orang yang berakal sempurna akan mengetahui dan berfikir tentang kebenaran ayat-ayat al-Quran yang diturunkan daripada Allah. Dan sebaliknya, adakah orang yang buta hatinya akan mengetahui dan tentang kebenaran ayat-ayat tersebut?

Tazakkur
Alhamdulillah, hari ini saya menyedari bahawa ilmu Allah itu maha luas. Setiap ayat yang Allah turunkan kepada kita mempunyai makna dan mesej yang tersendiri. Hal ini akan menyedarkan diri kita bahawa kita ialah khalifah dan hamba Allah di muka bumi ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.