Tadabbur Ringkas Surah Surah ar-ra’du ayat 21

Ini ialah dari Nur – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah ar-ra’du Ayat 21
Tadabbur

Orang yang berfikir ialah orang yang sentiasa menjaga hubungan silaturahim iaitu hubungan kekerabatan dan tali persaudaraan. Sentiasa menurut perintah Allah seperti beriman kepadanya dan beriman kepada RasulNya.

Tazakkur

Sekiranya mereka tidak melaksanakannya, mereka takut mereka akan dihisab oleh Allah di akhirat kelak.

Tazakkur
Sekiranya kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan dihisab di akhirat kelak. Sebagai Khalifah Allah di dunia ini, maka menjadi kewajipan kita untuk saling menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada insan lain supaya kita tidak disoal kelak tentang kewajipan kita kepada agama kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.