Tadabbur Ringkas Surah Ar ra’du ayat 23

Ini ialah dari – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Ar ra’du Ayat 23
Di dalam ayat ini menerangkan mengenai ganjaran yang diberikan kepada orang-orang yang beramal soleh iaitu mereka yang mengerjakan kebaikan dan menolak kejahatan akan ditempatkan bersama-sama ahli-ahli keluarganya di syurga adnin. Mereka juga akan disambut dan diiringi oleh malaikat ke syurga tersebut.

Tazakkur
Di dalam ayat ini mengajar dan memperingatkan kepada semua orang supaya sentiasa mengamalkan kebaikan dan mengerjakan amal kebajikan kerana setiap kebaikan yang dilakukan akan diberikan ganjaran syurga ‘Adnin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.