Ulul Albab

Tadabbur Ringkas Surah Srha ar-ra”du ayat 24

Ini ialah dari Muhammad – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Srha ar-ra”du Ayat 24
Hikmah yg diperoleh manusia..atas kesabaran yg dilalui ketika mereka hidup di dunia

Tazakkur
Kita haruslah bersbar dalam apa jua keadaan yg menimpa diri kita kerana kita akan memperoleh ganjaran yang lebih besar lagi pada masa akan datang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.