Ulul Albab

Tadabbur Ringkas Surah Surah ar-ra’d ayat 19

Ini ialah dari – Teknik Ulul Albab

Tadabbur Surah Surah ar-ra’d Ayat 19
Allah telah menurunkan AlQuran melalui Nabi Muhammad SAW keatas hambanya. Bagi mereka yang beriman sesungguhnya mereka adalah golongan yang berakal manakala sebaliknya merupakan orang yang telah tertutup mata hatinya.

Tazakkur
Kesimpulannya, orang mempunyai akal yang sempurna perlulah menerima supaya hidayah milik Allah itu sampai kepada mereka. Supaya mereka tidak tergolong daripada golongan yang murka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.